Barnas Forening er en norsk ideell organisasjon som arbeider for å bedre oppvekstvilkår og fremtidsmuligheter for noen av verdens mest utsatte barn. Barnas Forening arbeider i fattige land i Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika. Les mer.

lkjlkjgf Frivillighetsregisteret sikrer informasjon som kan styrke bistandsarbeidets legimitet

 

Barnas Forening innmeldt i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret er et offentlige register underlagt Brønnøysundregistrene med formål å forbedre samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og myndigheter, samt å sikre informasjon som kan styrke legitimiteten til den frivillige aktiviteten. Du kan lese mer om organisasjonen Barnas Forening her og våre vedtekter finner du her.

sos
lkjjgh Skoleutvikling på Madagaskar

Barnas Forenings har gjennomført omfattende bistandsprogrammer i flere land i Afrika sør for Sahara og hovedsatsingsområdet er skoletvikling. Fokus har vært på Madagaskar de siste år med innføring av IKT i grunn- og videregående skoler. Les mer


Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no