Barnas Forening er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som er partipolitisk og religiøs nøytral og som arbeider for bedre levekår for barn og unge. Arbeidet fokuseres  rundt barnehjemsutvikling, utdanning og menneskerettigheter.

Barnas Forening sine målsettinger er direkte knyttet opp mot FN's barne-konvensjon , FN's tusenårsmål og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet. Fokusgrupper for bistand er utsatte barn og unge kvinner i land som Madagaskar, Romania og Filippinene. Barnas Forening har også et tett samarbeid med de humanitære organisasjonene Barnas Vel og School for Life om flere bistands-prosjekter.

Organisasjonens virksomheter drives fra to hovedlokasjoner:
Oslo-Sentrum (Norge) og Arvika-Sentrum (Sverige).

Organisasjonens hovedkontor ligger i Asker gata 2, N-0475 Oslo, Norge,
og telefonnummeret er (+47) 22 38 54 12.

Les mer om Barnas Forening sine prosjekter
 
 
m2 Barnas Forening og FNs Barnekonvensjon  
Barnas Forening jobber etter FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter.
<<< Les mer om FN's barnekonvensjon her
m2 Barnas Forening og FN's Tusenårsmål  
Barnas Forening sin visjon er forankret i tusenårsmålene som ble vedtatt av FN i år 2000
<<< Les mer om FN's tusenårsmål her
m2 Barnas Forening og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet  
Barnas Forening følger opp FN's resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i alt sitt arbeid.
<<< Les mer om FN's kvinneresolusjon her

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no