Som et ledd av vår strategi for å oppnå egne målsettinger og å bidra til FN's barnekonvensjon, tusenårsmål og kvinneresolusjon, har organisasjonen valgt å rette sin primære innsats mot bistandsområdene barn, helse og utdanning. Våre hovedsatsings-regioner er sørlige Afrika, Øst-Europa og Syd-Øst Asia og på denne siden kan du lese om deler av vårt arbeid i disse regionene.

t1Skoleutvikling i Madagaskar: -Fremtidsmuligheter i gave fra oss...  (Publisert: 28. Februar 2012)

Skoleutvikling er Barnas Forenings hovedsatsingsomraade og vi har gjennomfoert omfattende bistandsprogrammer i flere land i Afrika sør for Sahara. Fokus er nå på Madagaskar med innfoering av IKT i grunn- og videregående skoler... Les mer

r1Stor sosial nød i Romania: -Gi foreldreløse barn en fremtid!
(Publisert: 12. Juni 2009)

Romania er et land hvor fattigdommen rår over altfor mange mennesker. Store antall barn finnes på barnehjem, og mange vandrer gatelangs og sniffer lim. Over 90% av barnehjemsbarna havner raskt i et kriminelt miljø. Mange av disse rekker aldri å få et voksent og verdig liv...Les mer.

s1Utsatte barn i Filippinene : -Skole mat og tak over hodet...
(Publisert: 28. Februar 2012)

I Filippinene har Barnas Forening skolematprogrammer og hjalp til etter det store jordskjelvet og den rekordkraftige tyfonen I fjor, i tillegg til a ha faat et stort antall barnearbeidere inn i skolen. De utsatte barna vi har hjulpet forblir ellers tiggere, gateselgere, bilvaskere eller hjelper til med forelrenes jobb... Les mer.

b2

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no