Stor sosial nød i Romania: -Gi foreldreløse barn en fremtid!

Romania er et land hvor fattigdommen rår over altfor mange mennesker. Store antall barn finnes på barnehjem, og mange vandrer gatelangs og sniffer lim. Over 90% av barnehjemsbarna havner raskt i et kriminelt miljø. Mange av disse rekker aldri å få et voksent og verdig liv. De har sjeldent opplevd å være en del av en familie med mor og far, og den omsorg og oppfølging dette medfølger. Dette gjør at disse menneskene ikke har den kunnskapen og forståelsen som er nødvendig for å skape seg og sine et trygt og stabilt miljø.

 
Gatebarna i Romania har ingen lyse fremtidsutsikter uten profesjonell oppfølging fra organisasjoner som Barnas Forening (Foto: Barnas forening)
Barnas Forenings arbeid i Romania koordinert med lokale partnere og lokale myndigheter. En langsiktige måletting er å forberede utsatte barn og tidligere gatebarn på å starte egen familie. Dette krever oppfølging og opplæring i å kunne ta vare på seg selv og sin familie på en best mulig måte. Vi ønsker på denne måten å bremse antallet barn som overlates til institusjoner.

Det beste for barna er å vokse opp hos mor og far,  med de verdiene og kjærligheten kun en familie kan skape. Når dette ikke finnes under oppveksten må de utsatte barna lære disse verdiene på andre måter. Barnas Forenings ettervernssenter vil også jobbe tett mot andre barnehjem, slik at vi i en tidligere fase kan endre holdningene og ikke minst fremtidsutsiktene hos barn som ellers nesten er dømt til å ta de feilaktige valgene senere i livet.

Barnas Forening jobber både med kortsiktige og langsiktige prosjekter for barn i Romania. Mange trenger mat, klær og oppfølging nå, og ved å samarbeide direkte med en rekke barnehjem kan Barnas Forening bidra til å løse mange av disse problemene. Vi ønsker også å bidra til at disse hjemmene skal kunne gi barna et tilbud i læring og utvikling. Gatebarn får som regel store sosiale problemer når de vokser opp, de har problemer med å få seg jobb, havner på feil side av loven og blir rusmisbrukere og alkoholikere. De har ingen forståelse om hvordan de skal ta vare på verken seg selv eller sin familie. Dette er ting de ikke lærer om på et barnehjem. Mange av disse ender selv opp med å forlate sine egne barn til et barnehjem. Med en slik ond sirkel er det vanskelig å stoppe at antallet gatebarn synker.
                      
Din støtte - barnas fremtid!

 

Utsatte barn i Romania: -Avhengige av vår hjelp!

Barnas Forening er aktiv for å hjelpe barn som lider også i Europa. I tidligere kommunistland som Romania er det fortsatt stor nød hvor alene mødre med syke barn ikke har mulighet til engang å kjøpe medisin til sitt syke barn.

 
asd
Siden det ikke er strøm og liten plass inne står kjøleskapet ute…men Alexandra har begynt å smile nå fordi hjelpen fra Norge har gitt nye muligheter i hennes enkle tilværelse.
(Foto: barnasforening)
Alexandras mor Daniela tjener kr 1.500 pr mnd. Dette rekker knapt til mat og til leie av to rom av laveste kvalitet uten toalett, elektrisitet og innlagt vann. Lønns og boforhold er for mange i det tidligere kommunistlandet på nivå med Afrika.

I Norge har vi godt utbygde sosiale nett som tar seg av syke og trengende. Derfor blir det ekstra vanskelig for oss å forstå hvordan Alexandra og hennes mor kan overleve under slike forhold.
Vi har kontakt med flere daghjem i Romania. Disse er opprettet for at barn fra 3-7 år fra vanskelige sosiale forhold ikke skal gå gatelangs mens foreldrene er på jobb.

I Romania er det vanlig at familier fra vanskelige sosiale forhold lar barna være på egenhånd, mens de selv er på jobb – eller vanker gatelangs i rus. Barna er derfor avhengig av hjelp utenfra for ikke å bli gatebarn i tidlig alder.

Vi kjenner Alexandra fra et av daghjemmene vi har kontakt med. Hit kan barn fra 3 til 7 år særlig vankelige sosiale forhold komme å få mat, klær og trygge omgivelser. Alexandra er 8 år, men fortsatt på daghjem. Underernæring har gjort sykdommen hennes så ille at hun ikke er i stand til å begynne på skolen. Hun har utviklet handicap på grunn av fattigdom.
Med mat og medisiner har Alexandra kunnet fungere som oss andre – men hun behøvde vår hjelp for å få dette til. Tusen takk for at du er med å hjelper gjennom Barnas Forening barn som Alexandra slik at hun har fått nødvendig medisin og legetilsyn noe hennes mor ikke hadde mulighet til å bidra med!

 
Tilbake
asdsada

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no