Skoleutvikling i Madagaskar:-Fremtidsmuligheter I gave fra oss...

Skoleutvikling er Barnas Forenings hovedsatsingsomraade og vi har gjennomfoert omfattende bistandsprogrammer i flere land i Afrika sør for Sahara. Fokus er nå på Madagaskar med innfoering av IKT i grunn- og videregående skoler.

Barnas Forening sin lokale partnerorganisasjon på Madagaskar har arbeidet der siden 2007 og blant annet gitt flere tusen datamaskiner til over 70 skoler i landet. Prosjektet er konsentrert i og rundt byen Antsirabe. Barnas Forening har finansiert leveransen av over 400 datamaskiner til skoler i Madagaskar og vår lokale partner vil har gjort installasjon og opplæring av mottakerne.

De færreste norske studenter i dag har skrevet en eneste oppgave på skrivemaskin. På alle skoler inklusiv universitetene i Madagaskar derimot, er skrivemaskinen fortsatt det mest aktuelle tekniske hjelpemiddelet for elever som skal levere skriftlige oppgaver og lærerne som lager dem. For å få skoleverket i Madagaskar ut av “gamle dager” og gi barna sine fortjente muligheter trenger vi din støtte!

Avsluttede prosjekter:

Tusenvis av barn i Tanzania: -Et bedre liv i gave fra oss...

Det lut fattige landet Tanzania er det enorme utfordringer for å gi barn rettferdige oppvekstvilkår og verdige fremtidsmuligheter. Barna i Tanzania dør I tusentall hvert år av sykdommer, epidemier og underernæring. Under slike forhold er det vanskelig å prioritere skolegang og utdanning som kan endre de uverdige forholdene barna i Tanzania vokser opp under.

Ved å drive vårt utviklingsarbeid gjennom skolene får vi muligheten til å nå ut til en stor mengde barn på en svært effektiv måte. Hittil har 6 skoler i Tanzania fått hjelp fra oss i Barnas Forening som gir dem fordeler som ligner på det skolebarn i Norge får som selvfølgeligheter. Over 4500 skolebarn i Tanzania får nå muligheten til et bedre liv takket være hjelpen du er med å gi gjennom Barnas Forening.

De 4500 skolebarna vi hjelper i Tanzania i dag, bor alle i distriktet Bagamoyo/ Chalinze. Allerede har Barnas Forening rukket å høyne kvaliteten på tilbudene i disse skolene så mye at alle disse barna nå kan få et mye bedre liv enn de ville hatt uten vår hjelp. 

Samtlige lærere ved de 6 skolene har blitt kurset i nye læremetoder og grunnleggende bruk av moderne undervisningsverktøy. Barnas Forening har også gitt egne datasaler til elevene på alle skolene, som allerede er i full bruk. Under åpningsseremonien for de 5 første skolene der bl.a. utviklingsminister Dr. Shukuru Kawambwa deltok ble Barnas Forenings arbeid lovpriset. Både utviklingsministeren, skoleledelsen, lærerne, elever, foreldre og andre involverte takket Barnas Forening dypt for den store innsatsen vi allerede har gjort for dem og skolene i distriktet.

Arbeidet vårt gjøres av Barnas Forening sine høyt kompetente lokalt ansatte og all undervisning og alt skolematriell vi gir skolene er på både engelsk og swahili som er hovedspråkene i Tanzania. Fokus for innholdet i opplæringen vi bedriver er på IKT, helse og ernæring, mens områder som miljøproblematikk, menneskerettigheter og deltakelse også har en viktig rolle.

Vi og de 4500 skolebarna vi helper i Tanzania takker deg inderlig for støtten du har gitt til å gjennomføre dette arbeidet og gi disse fantastiske mulighetene for fremtiden i et land det er særdeles hardt å vokse opp i. Tusen takk!

Jenter i Sudan har få rettigheter : - Reddet fra slaveri...

I Sudan er det mannen som bestemmer. Han kan gifte bort sin datter til hvem han vil - alt etter hvem som betaler høyest. En gift kvinne er mannens eiendom som han har betalt for. Det er ikke uvanlig at hun må leve under slaveliknende forhold og gjøre alt hun blir befalt. I krig og fattigdom gir dette forferdelige forhold. 

Vi har støttet og hjulpet jenter på et Håp Hjem i Khartoum. Til hovedstaden kommer mange som har flyktet fra krigen som har pågått i Syd-Sudan.

Jentene vi har hjulpet har ofte mistet en eller begge foreldrene eller foreldrene er for syke eller fattige til å kunne gi omsorg. Jentene har derfor ikke hatt noe annet valg enn å søke etter slekt som kan hjelpe dem. Problemet til enhver jente i Sudan, er at når de vokser til – blir de en attraktiv inntektskilde. Mannlige slektninger forsøker å gifte bort jentene for betaling. Vi ser alt for mange skjebner hvor jenter blir giftet bort i 10-13års alderen – får flere barn – og blir forlatt fordi ektemannen ikke lenger vil forsørge dem.

Vi ønsker å gi omsorg og utdannelse til disse jentene, slik at de selv får muligheten til å velge sin fremtid. På Håp-Hjemmet har jentene startet dagen tidlig slik at de kunne være sikre på å komme til skolen i tide. Utdannelse har høyest prioritet ikke minst fra jentenes side, de vet at dette er deres redning og fremtid!

Etter skoleundervisningen sto lunsj på programmet med prioritert lekselesing før middag som siste tid. Dagene avsluttes alltid med sang og fortellinger,  de vet å underholde seg selv. De er fulle av livsmot og takknemlighet for hva Håp Hjemmet betyr for dem! Daglig sender jentene takknemlige tanker til godhjertede hjelpere fra Norge som har gitt dem nytt håp for fremtiden.

Copyright Barnas forening | mail post@barnasforening.no